V skupini Kansai Helios z uvedbo enotne rešitve Sinapro v smeri proti industriji 4.0

V sklopu dolgoletnega partnerstva s skupino KANSAI HELIOS smo v večini obratov vzpostavili primerljiv nivo digitalizacije na področju obvladovanja proizvodnih procesov in s tem pomagali k zvišanju njihove produktivnosti ter kakovosti. 

V skupini Kansai Helios z uvedbo enotne rešitve Sinapro v smeri proti industriji 4.0

Podjetje Helios TBLUS (tovarna barv, lakov in umetnih smol) predstavlja evropski center za razvoj skupine KANSAI HELIOS in je tudi največje podjetje v skupini. Ustanovljeno je bilo leta 1924, danes pa s proizvodnimi enotami deluje na treh lokacijah: v Količevem, Preski in Črnučah. 

V preteklosti so se zaradi dinamične narave dela dnevno srečevali z izzivi pri planiranju proizvodnje, med katerimi so bili najpogostejši predvsem:

 • časovno potratno posodabljanje Excel datotek;
 • neusklajeni podatki v ERP sistemu;
 • neprestano usklajevanje datumov odpreme;
 • usklajevanje zakasnelih datumov dobav kupcem;
 • dolgotrajno usklajevanje prioritet med posameznimi obrati in planerji.

 

Dinamično razporejanje proizvodnje in obvladovanje proizvodnih receptur skozi celoten življenjski cikel

Z uvedbo dinamičnega razporejanja, ki predstavlja eno izmed funkcionalnosti modularne rešitve Sinapro, se je učinkovitost njihovih procesov drastično zvišala. Rešitev jim je med drugim omogočila:

 • pregled nad dejansko zasedenostjo posameznih resursov;
 • razporejanje proizvodnje upoštevaje normativne čase posameznih operacij;
 • vpogled v dejansko stanje izvajanja posameznega delovnega naloga;
 • samodejno zamikanje zaporednih tehnoloških operacij/delovnih nalogov v primeru sprememb/zamud/zastojev;
 • samodejno posodabljanje podatkov v sistemu ERP glede na dejansko izvajanje delovnih nalogov;
 • samodejno upoštevanje nedelovnih časov pri razporejanju delovnih nalogov;
 • prioritiziranje izbranih delovnih nalogov glede časovnih rokov v primeru sprememb planov.


Dinamično razporejanje je predstavljalo kakovosten temelj za nadaljnje projekte digitalizacije proizvodnih procesov. Glede na naravo procesne proizvodne dejavnosti sodi med pomembnejše uvedba sistema za obvladovanje receptur SinaproBatch, ki jim zagotavlja številne prednosti pred načinom izdelave, ki so ga imeli pred uvedbo tega sistema. S pomočjo sistema se je:

 • skrajšal čas in povečala kapaciteta izdelave;
 • povečala ponovljivost in zmanjšalo število napak med izdelavo;
 • povečala prilagodljivost in hitrost odzivanja na spremembe v tehnološkem procesu, s katerimi se soočajo čedalje pogosteje: prilagoditve receptur zaradi sprememb, dobavljivosti in kvalitete surovin.

Brezpapirna proizvodnja omogoča pregled v realnem času

V sklopu celovite in postopne digitalizacije so z uvedbo sistema Sinapro v skupini KANSAI HELIOS dosegli standard brezpapirne proizvodnje, kar pomeni, da so poleg delovnih nalogov digitalizirali tudi vse ostale dokumente, ki so jih dotlej uporabljali v fizični obliki. Na ta način so dosegli tudi visoko stopnjo sledljivosti, ki jim je v kombinaciji z digitalizacijo kontrolnih postopkov zagotovila visok nivo kakovosti.

Digitalizacija vzdrževanja in napreden sistem obveščanja dodatno prispevata k skrajšanju nepredvidenih zastojev, saj so vzdrževalci o motnjah v procesih samodejno obveščeni preko mobilnih telefonov; poleg tega pa se izvedba vzdrževalnih posegov na posameznih delovnih mestih skrbno beleži v digitalni obliki, kar zagotavlja transparenten prikaz statistike napak in s tem omogoča široke možnosti neprestanih izboljšav.

Napreden poročilni sistem, ki prav tako predstavlja enega izmed funkcionalnih sklopov sistema Sinapro, nudi pregled v realnem času nad dejanskim stanjem proizvodnih procesov in poenostavljeno iskanje vzrokov za potencialne odmike. S ciljem povečanja transparentnosti procesov so se odločili tudi za uvedbo tlorisnega prikaza proizvodnje, kjer barvni grafi prikazujejo dejansko stanje posameznih delovnih mest.

Modularnost rešitve omogoča hitro vzpostavitev rešitve za različne faze proizvodnih procesov v različnih obratih

Realizirane optimizacije procesov in pozitivne uporabniške izkušnje podjetja Helios TBLUS so nam omogočile, da smo z uvedbo sistema Sinapro in dobro prakso nadaljevali tudi v ostalih podjetjih skupine KANSAI HELIOS v tujini (predvsem Avstrija, Italija in Srbija). Modularna struktura rešitve nam je vselej omogočila postopno uvedbo izbranih funkcionalnosti, ki so se glede na dejansko stopnjo digitalne zrelosti izkazale za optimalne. Na ta način smo namreč zagotovili postopen digitalni napredek, ki je predstavljal najboljše razmerje med vloženimi sredstvi in dodano vrednostjo oziroma najkrajši čas povračila investicije (ROI).

V podjetju Kolektor Sisteh smo ponosni na vzpostavljeno zaupanje s skupino KANSAI HELIOS, ki že vrsto let s pridom uporablja naše napredne rešitve s področja avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov. Izkušene projektne ekipe in v prihodnost usmerjeno vodstvo skupine KANSAI HELIOS pri tem predstavljajo poglavitni temelj uspeha in uspešnega partnerskega sodelovanja. Njihova zavezanost k uresničitvi ciljev industrije 4.0 se izkazuje skozi konstanten napredek in nikoli končano digitalno rast, ki med drugim neposredno prispeva k boljšim poslovnim rezultatom. 

Vir slik: KANSAI HELIOS

 

 


Nazaj