Istrski vodovod Buzet z največjim elektronskim hidravličnim regulacijskim ventilom v naši okolici

S svojimi dimenzijami – malo manj kot 1,5m v dolžino, 1,4m v višino in težo malo manj kot 1,5 tone omogoča natančno regulacijo pretokov in stabilno delovanje vodovodnega omrežja

Istrski vodovod Buzet z največjim elektronskim hidravličnim regulacijskim ventilom v naši okolici

Komunalna podjetja, ki skrbijo za distribucijo ter dobavo pitne vode končnim uporabnikom, se srečujejo z vedno večjimi izzivi na področju regulacije vodovodnih omrežij. Najpogosteje so izpostavljena različnim delovnim zahtevam, kot so spremembe v dnevnem in nočnem pretoku,spremembe trenutnega pretoka ter spremembe pretoka glede na porabo večjega končnega odjemalca (uporabnika v industriji).

Z zgoraj omenjenimi delovnimi zahtevami so se soočali tudi v Istrskem vodovodu Buzet, ki s pitno vodo oskrbuje vso hrvaško Istro z izjemo Pulja z bližnjo okolico in Labina na vzhodni obali in tako velja za največji vodovod v hrvaški Istri. Tako smo spomladi 2022 še pred pričetkom turistične sezone uspešno dobavili in implementirali funkcionalnosti enega večjih ventilov proizvajalca BERMAD – serije M5, DN600.Serija M5 izstopa po izjemnem Kv faktorju za to velikost ventila, ki je tudi do 25 % večji od konkurenčnih produktov. S svojimi dimenzijami – malo manj kot 1,5 m v dolžino, 1,4 m v višino ter težo nekaj manj kot 1,5 tone – že od pričetka meseca julija uspešno regulira dobavo vode v enem od pomembnejših vozlišč na vodovodnem omrežju Istrskega vodovoda Buzet, katerega regulacija se izvaja s krmilnikom.

Način delovanja

V osnovi gre za hidravlični regulacijski ventil, katerega »odprtost« reguliramo z dvema elektromagnetnima ventiloma. Cevna povezava poteka iz vstopne točke pred ventilom skozi elektromagnetni ventil [2] in igličasti ventil [5] skozi T kos v zgornjo komoro [3]. Na T kosu cevna povezava poteka do elektromagnetnega ventila za odpiranje [4] ter do igličastega ventila [6] v atmosfero ali v izstopno točko ventila. 

Ob predpostavki, da je tlak večji na vstopni strani, z elektromagnetnim ventilom [2] zapiramo hidravlični regulacijski ventil tako, da ga odpremo in vstopni tlak, ki je večji od izstopnega, poskrbi, da preko zgornje komore zapremo ventil do želenega pretoka. Elektromagnetni ventil [4] je v procesu zapiranja zaprt. V kolikor je potrebno hidravlični regulacijski ventil odpreti, je potrebno odpreti elektromagnetni ventil [4], da se sprosti tlak v zgornji komori in se s tem doseže odprtost ventila do želenega pretoka. Elektromagnetni ventil [2] je v procesu odpiranja zaprt.

Rezultati delovanja so bili vidni že po nekaj urah delovanja. Uspeli so doseči izjemno natančno regulacijo pretokov vode glede na potrebe distribucijskega vodovodnega omrežja (od 100 l/s pa vse do 700 l/s) in sledenja potrebam porabnikov ter zagotavljati umirjanje vodovodnega omrežja brez nenadnih tlačnih skokov/padcev.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: