100-odstotni izplen odkrivanja vodnih izgub z uporabo AI tehnologije

Zmanjšanje vodnih izgub v Črni Gori z uporabo napredne Utilis tehnologije satelitskega slikanja 

100-odstotni izplen odkrivanja vodnih izgub z uporabo AI tehnologije

Oskrba s pitno vodo je dejavnost, pri kateri nikoli ne zmanjka izzivov. Potrebe po oskrbi z vodo se stalno spreminjajo, staranje materialov in opreme vodi v poškodbe cevovodov in s tem v vodne izgube, posledično pa se zviša tudi cena pitne vode. Poleg tega poseganje v cestno in drugo infrastrukturo ter omejena dobava vode neposredno vplivata na kakovost življenja prebivalcev.

Vodne izgube niso vedno prva skrb oblasti, posebno če je vode v izobilju, strošek priprave pa majhen. Zniževanje stroškov postane ‘zanimivo’, ko je količina vode omejena in/ali ko je normalno delovanje vodovoda nujno za primarno dejavnost mesta, kot je npr. turizem.

Zmanjšanje vodnih izgub 

Projekt zmanjševanja vodnih izgub smo v spomladi 2023 izvedli v Tivatu in Budvi. V obeh mestih je neprekinjena oskrba s pitno vodo nepogrešljiva za področje turizma. Mestne oblasti velik delež sredstev namenjajo vzdrževanju in posodabljanju vodovoda. Kljub relativno sodobni infrastrukturi so se odločili za odkrivanje puščanj s tehnologijo UTILIS, s katero so še dodatno izboljšali stanje in delovanje vodovodnega sistema.

Inovativna kombinacija SAR satelita in tehnologije strojnega učenja

UTILIS je inovativen daljinski način odkrivanja vodnih puščanj. Satelitsko slikanje v kombinaciji s tehnologijo strojnega učenja zazna vlago v zemljini do šest metrov globoko. Algoritem prepozna različne tipe voda (pitna, odpadna itd.) v stiku z zemljino ter na podlagi tega jasno razloči, ali gre za puščanje na vodovodu ali kanalizaciji. Identificirana puščanja
označi kot kritične točke oz. ‘Point of Interest – POI’. Natančnost teh točk je +/- 100 m.

S pomočjo tehnologije UTILIS se je do septembra 2023 uspešno odkrilo že 100.000 puščanj po celem svetu. Vsaka uspešno potrjena okvara na cevovodu pomeni izboljšanje algoritma in s tem še bolj učinkovito delovanje tehnologije. UTILIS bistveno skrajša čas odkrivanja puščanj, saj ni potrebno pregledovati celotnega omrežja, ampak le kritična območja. Prihranek sredstev se na ta račun lahko preusmeri v sanacijo okvar in s tem bolj učinkovito delovanje vodovoda. Za določitev mikrolokacije puščanj se uporabljajo različne metode, mi smo za ta projekt uporabili akustično (geofon).

S pomočjo tehnologije na dan odkrili za 400 % več okvar

Naročniki so se za naše storitve odločili v obliki nadgradnje obstoječega sistema vzdrževanja
vodovoda. Investicija je bila več kot upravičena, saj se je izkazalo, da je na vseh območjih POI prisotna vsaj ena okvara. Za vsak projekt smo, vključno z vsemi aktivnostmi – satelitsko slikanje, algoritemska analiza in dostava rezultatov satelitske slike, kakor tudi potrjevanje (mikrolociranje) dostavljenih lokacij na terenu, porabili zgolj 15 dni.

Satelitski posnetek Budve je zajel skupno 220 km cevovoda. Med trajanjem projekta smo uspešno locirali 40 puščanj. Tehnologija UTILIS je omogočila, da smo na dan odkrili za 400 % več okvar in s tem zmanjšali čas terenskega dela za 83 %. V kombinaciji z ažuriranim GIS sistemom dosega tehnologija 95-odstotno učinkovitost. Učinkovitost tehnologije definiramo kot delež točk POI, na katerih je bilo odkrito dejansko puščanje.

V mestu Tivat smo obravnavali 42 km vodovoda. Točke POI so pokazale, da je kritičnih 7 % cevi. Z določitvijo mikrolokacije smo uspešno odkrili 21 puščanj. Podobno kot pri projektu Budva smo na dan odkrili za 400 % več okvar, čas terenskega dela pa se je zmanjšal celo za 93 %. Na vseh POI območjih se je izkazalo, da je prisotna vsaj ena ali več okvar, kar pomeni da smo dosegli 100-odstotno učinkovitost sistema.

Ponosni smo na dosežke obeh projektov, ki zaznamujeta naše prvo sodelovanje s Črno goro.
Uporaba tehnologije UTILIS na neznanem terenu je prinesla izjemne rezultate. Skupaj z odlično ekipo na terenu in pripravljenostjo naročnika za sodelovanje lahko rečemo, da smo izpolnili vse svoje obljube in si s tem ustvarili trdno podlago za vse bodoče projekte.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: