Uspešen zaključek projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

Uspešen zaključek projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

15. 09. 2020

Uspešno je bil zaključen razvojno demonstracijski projekt »Demonstracija celostnega Energetskega UPravljanja (DEUP)«, s katerim se je potrdilo, da vpeljava sistemov upravljanja ni samo tehnološko zanimiva, temveč tudi ekonomsko upravičena.

 

Uspešen zaključek projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

Projekt dokazuje, kako lahko konzorcij vodilnih javnih in zasebnih podjetij v Sloveniji, s komplementarnimi znanji, razvije skupne rešitve, ki so konkurenčne najnaprednejšim storitvam na svetovnem trgu.

Kot eden od partnerjev na projektu smo v podjetju Kolektor Sisteh sodelovali na vsebinah celostnega energetskega upravljanja in energijskega optimiranja vodovodnih sistemov. Tekom projekta smo razvili rešitve in znanja, ki so za nas strateškega pomena in jih nudimo tako na domačem kot tudi mednarodnem trgu. Sodelovanje s partnerji nam je prineslo pomembna znanja na področju celostnih in trajnostnih rešitev pri upravljanju z energijo in vodami. Kot največji dosežek na projektu vidimo celovito povezanost partnerjev s tehničnimi in tehnološkimi rešitvami, ki smo jih na koncu zaključili z vključitvijo v skupno platformo TANGO na strani vodilnega partnerja Petrola. Dosežke tega projekta vidimo tudi v nadaljnjem medsebojnem sodelovanju in novih priložnostih, ki jih lahko z nekaterimi partnerji osvojimo na trgu.

Rezultati projekta DEUP

  • Demonstracijska platforma za upravljanje odjema v jeklarski industriji – Steelflex (lokaciji SIJ Acroni in SIJ Ravne na Koroškem), ki omogoča tržno izrabo več kot 20MW prožnosti v vsako smer.
  • Orodje za optimalno izrabo prožnosti, ki na podlagi predikativnih modelov in cenovnih signalov iz trgovalnih platform (energetskih borz) ter razpoložljive prožnosti predlaga optimizirano izrabo prožnosti na različnih segmentih elektroenergetskega trga (trgovanje za dan vnaprej, znotraj dnevno trgovanje, izravnalni trg ter sistemske storitve). S pomočjo avtomatiziranega sistema in razvitega orodja je agregatorju in vključenim ponudnikom prožnosti (lokalnim optimizatorjem) omogočeno ustvarjanje novih prihodkov v višini 3 €/MWh razpoložljive prožnosti.
  • Aktivni FEMS (»Factory energy management system«), ki predstavlja sodoben energetski sistem za upravljanje z energijo v industrijskem okolju in pri svojem delovanju upošteva vidike varčevanja z energijo, učinkovite rabe energije ter prilagajanja porabe glede, na trenutne cene elektrike na trgu.
  • Sistem za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema omrežij KP Ptuj in KP Idrija, ki upravljalcem omrežja omogoča boljši nadzor nad omrežjem (hitrejšo detekcijo napak s pomočjo uvedbe hidravličnih modelov) ter tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema, preko optimizacije tlačnih razmer v cevovodih. Z izvedenimi ukrepi so se vodne izgube vodovodnih sistemov znižale za več kot 5%.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice