Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Ruma

Potreba za pročišćavanjem tehnoloških otpadnih voda u općini Ruma pojavila se kada je u regiju došla međunarodna tvrtka Hutchinson. Tvrtka je važan strateški partner za općinu Ruma, jer zapošljava više od 1.300 lokalnih stanovnika i namjerava proširiti svoj kapacitet u budućnosti. Općina Ruma obvezala se brinuti o otpadnim vodama stvorenim u procesu proizvodnje. Glavni izvor otpadnih voda koje se slijevaju u postrojenje za pročišćavanje su tehnološke otpadne vode iz proizvodnih pogona tvonice Hutchinson, koja proizvodi cijevi niskotlačne i visokotlačne cijevi za automobilsku industriju.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Ruma

Prvi put u ulozi glavnog izvođača na srpskom tržištu

Razgovori o izgradnji uređaja za pročišćavanje započeli su s investitorom prije nekoliko godina, a Kolektor Sisteh izabran je kao najuspješniji ponuditelj na javnom nadmetanju objavljenom krajem 2017. S dobivanjem posla su se pred stručnjacima tvrtke pojavili različiti izazovi.

 

Prva skupina izazova: tehnologija

Prva skupina izazova bila je tehnološkog karaktera, jer je otpadna voda bila takva da je predstavljala teške izazove i nekim drugim proizvodnim pogonima Hutchison-a širom svijeta. Tehnologija koja je u Rumi ponuđena kao rješenje za pročišćavanje bila je novost na ovom polju.

Tvornica ima dvije glavne faze proizvodnog procesa, vulkanizaciju i ekstruziju, koje su ujedno i glavni izvori tehnološke otpadne vode:

  • linija 1 (vulkanizacija): 35 m3 vode  temperature do 55 °C, koja je jako zagađena (suspendiranim i otopljenim) organskim tvarima (COD = 20.000 mg/l) dnevno dolazi iz linije.
  • linija 2 (ekstruzija): 225 m3 vode temperature 15-20 °C dnevno dolazi iz linije. Ova voda je prilično čista, ali sadrži masti i ulja (COD = 250 mg/l).

Mješavina tehnološke otpadne vode i dalje uvelike premašuje dopuštene vrijednosti (COD = 1.000 mg/l) za ispuštanje otpadnih voda u javni kanalizacijski sustav pa se moraju prethodno pročistiti. Budući da tehnološka otpadna voda s proizvodnih linija 1 i 2 dolazi kroz odvojene kanalizacijske sustave, pročišćavanje je također dizajnirano za pročišćavanje otpadnih voda na dvije odvojene tehnološke linije.

Na liniji 2 uređaja za pročišćavanje obrađuju se manje opterećene otpadne vode. Voda se iz crpne stanice ispumpava na grubo sito na kojem se uklanjaju krute čestice, a zatim u uljni separator s koalescentnim filtrom u kojem se uklanjaju masti i ulja. Obrađena voda teče u sabirno okno, gdje se miješa s tokom obrađene vode iz linije 1.

Otpadne vode na liniji 1 sadrže složene organske tvari koje nisu biorazgradive i zahtijevaju posebnu obradu fizikalno-kemijskim procesima i prisilnom oksidacijom ozonom. Voda na liniji 1 pumpa se u egalizacijski spremnik u kojem se ujednačavaju svojstva dnevnog dotoka. Iz spremnika se voda pumpa na fino sito, gdje se uklanjaju čvrste čestice iznad određene veličine. Voda s ostatkom suspendiranih čestica ulijeva se u uređaj DAF (engl. dissolved air flotation), gdje se sitne čestice uz dodatak kemikalija (koagulant i flokulant) spajaju u veće flokule. Potonje lebde na površini (float) u posebnoj komori uvodeći mjehuriće zraka. Ovo uklanja suspendirane organske tvari iz vode.

Flotat se skuplja u poseban spremnik, a tretirana voda se pumpa iz DAF-a u pješčani filtar, koji uklanja sve preostale raspršene čestice. Iz filtra se obrađena voda pumpa u ozonski reaktor, gdje se otopljene složene organske tvari oksidiraju odnosno razgrađuju ozonom u CO2 i vodu.

Od kisika do ozona i natrag

Ozon se proizvodi u generatoru, u kojem se kisik (O2) pretvara u ozon (O3) pod vrlo visokim naponom. Kisik se u tekućem obliku čuva u posebnom spremniku smještenom izvan zgrade u koju su ugrađeni ostali tehnološki elementi uređaja za pročišćavanje. Ozon koji nije iskorišten u reaktoru može se dovesti do destruktora, gdje se pri visokim temperaturama pretvara u kisik. Dio neiskorištenog ozona dovodi se u egalizacijski spremnik linije 1, gdje sprečava taloženje krutih čestica na dno spremnika. Također može djelomično oksidirati otopljene organske tvari u otpadnim vodama.

Obrađena voda iz ozonskog reaktora otječe u sabirno okno, gdje se miješa s tretiranom vodom iz linije 2.

Flotat se iz spremnika pumpom za suspenzije pumpa u prešu, u kojoj se formira kolač koji sadrži 20 posto suhe tvari, što predstavlja količinu suspendiranih / krutih tvari koje su bile u otpadnoj vodi iz linije 1. Procjedna voda iz preše vraća se u spremnik radi izjednačavanja i ide na preradu, a kolač se odlaže na odgovarajuće odlagalište.

Mješavina pročišćene vode iz linija 1 i 2 pumpa se u javnu kanalizaciju preko mjernog okna . Okno sadrži sonde koje mjere temperaturu, pH i neizravno koncentraciju zaostalih organskih tvari. Proces pročišćavanja je automatiziran i zahtijeva samo djelomičnu prisutnost operatera za popratne svakodnevne zadatke.

Postupak pročišćavanja na liniji 1 optimiziran je tako da se za postizanje propisanih vrijednosti COD-a u mješavini pročišćenih voda iz linija 1 i 2 koristi i činjenica da veća količina vode dolazi iz linije 2 sa vrijednosti COD-a koja je već ispod propisane vrijednosti.

 

 

Dodatan izazov: prvi put glavni izvođač u inozemstvu 

Druga skupina izazova bila je potpuna provedba projekta, jer je Kolektor Sisteh prvi put bio glavni izvođač na srpskom tržištu i morao se upoznati i prilagoditi lokalnim zakonskim zahtjevima, tehničkim normama i administrativnim procedurama, kao i kulturnim razlikama i ulogama lokalnih partnera.

Sistehova projektna ekipa je u suradnji s lokalnim partnerima uspješno:

  • pobrinula se za izradu sve projektne dokumentacije od idejnog projekta do projekta izvedenog stanja i upisa u zemljišne knjige i katastar;
  • provela postupke za ishođenje svih potrebnih dozvola: za izgradnju, radove i uporabu;
  • izgradila objekt koji sadrži modernu opremu svjetski poznatih proizvođača i omogućuje proširivanje s obzirom na stvarne potrebe;
  • uspostavila tehnološki proces i osposobila rukovatelje za rad;
  • došla do novih spoznaja na području oksidacije ozonom, koje će nam dati početnu prednost u budućim istovrsnim projektima;
  • i stekla povjerenje investitora i upravitelja objekta.

U projekt je bilo uključeno više od 20 različitih izvođača radova, od kojih je većina bila lokalna. Brinuli su se o građevinskim i zanatskim radovima, ugradnji instalacija i potpornim aktivnostima tijekom izgradnje. Instalirani su materijali i oprema gotovo 90 dobavljača. U Sloveniji su u potpunosti proizvedeni svi strojno-tehnološki i električni sklopovi koji su u cjelinu spojeni u objektu i pušteni u rad.

Nakon puštanja u pogon, uređaj za pročišćavanje radi punim kapacitetom, a rad se može kontrolirati i iz Slovenije daljinskim pristupom.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: