Puštanje filtrirane vode u vodoopskrbni sustav

Puštanje filtrirane vode s tri nova uređaja za filtriranje u vodoopskrbni sustav na području Sodražica - Ribnica - Kočevje

Projekt „Opskrba pitkom vodom na području Sodražica-Ribnica-Kočevje“ partnerski je projekt tri općine, Općine Kočevje, Općine Sodražica i Općine Ribnica. Svrha projekta je osigurati pouzdanu opskrbu stanovnika ove tri općine vodom sigurnom za piće. Cijeli projekt vrijedan je više od 25 milijuna eura, od čega je 18,3 milijuna eura namijenjeno poboljšanju vodovodne mreže, a 5,5 milijuna eura izgradnji filtarskih uređaja. Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Puštanje filtrirane vode u vodoopskrbni sustav

Projekt, u kojem Kolektor Sisteh nastupa kao ugovorni partner i izvođač tehnologije za pročišćavanje vode u konzorciju zajedno s tvrtkom Hidroinženiring, spreman je za puštanje filtrirane vode u vodovodni sustav. Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na području opskrbe pitkom vodom u Sloveniji, radovi su se odvijali na području sve tri općine, kako na vodoopskrbnim sustavima, tako i na izgradnji objekata za pripremu pitke vode. Izgradnja je započela početkom 2016. godine. 

U sklopu projekta izgrađeno je 65.570 metara novih cjevovoda, 11 crpnih stanica, 4 spremnika za vodu i 3 uređaja za filtriranje za pripremu pitke vode. Radovi su također uključivali odgovarajući raspored već postojećih izvora vode Blate, Slovenske Vasi i Podstene te bunara Sodražica. Izvori vode na manjim lokalnim vodoopskrbnim sustavima bit će napušteni ili će se koristiti kao rezervni vodeni resursi. Da bi se bolje kontrolirala i učinkovitije osigurala kvalitetna pitka voda, postojeća vodovodna mreža je povezana u sveobuhvatni vodoopskrbni sustav, istodobno poboljšavajući hidrauličke karakteristike vodoopskrbnog sustava te na taj način osiguravajući bolji protok vode kroz cjevovode i smanjujući gubitke vode.

Ultrafiltracija - srce projekta

Javno poduzeće Hydrovod, koje se brine o crpljenju, pročišćavanju i distribuciji vode u ovim općinama, svjesno je, da je priprema vode pomoću moderne ultrafiltracijske tehnologije koja ne koristi kemikalije, srce cijelog projekta i vodoopskrbnog sustava. Ultrafiltracija omogućuje pročišćavanje vode oponašajući prirodu i filtrirajući vodu fizičkim postupkom. Uklanja nečistoće iz vode, kao i sve mikroorganizme, uključujući bakterije, viruse i parazite, ostavljajući otopljene minerale i druge tvari te organske mikromolekule u vodi.

U sklopu projekta Kolektor Sisteh je uveo ultrafiltracijsku tehnologiju od isporuke, preko instalacije, puštanja u rad, obuke korisnika do pokusnog rada. U sustav su instalirana tri uređaja za ultrafiltraciju pitke vode (u daljnjem tekstu: UF): UF Slovenska Vas i UF Blate, svaki kapaciteta 80 l/s, namijenjeni za opskrbu općina Ribnica i Kočevje te UF Globel kapaciteta 20 l/s namijenjen opskrbi Sodražice.

Uređaji pokusno rade od kraja studenog 2018.godine. Filtrirana voda se najprije odvodila u odvod, a u drugoj fazi probnog rada izvršen je prespoj i kvalitetna pitka voda se puštala u javni vodovod. Prije toga provedene su mikrobiološke analize i uspostavljena je veza između upravljačkog sustava uređaja i telemetrijskog sustava operatera.

Uz tehnologiju, Kolektor Sisteh implementirao je softversko rješenje za upravljanje i vizualizaciju vodoopskrbnih objekata u sklopu projekta, koji, zajedno sa postojećim središnjim sustavom upravljanja omogućuje klijentu da učinkovito upravlja vodovodima i pratećim objektima.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: